Informatii

Politica De Confidențialitate

1. Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse urmatoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesand și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și http://www.tecwal.com(TECWAL) sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

2. Proprietatea Continutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile ("Conținut") care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al http://www.tecwal.com (TECWAL) sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă inregistrată și neînregistrată a http://www.tecwal.com (TECWAL) sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricarui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului "Conținutului". De asemenea, vă informam că http://www.tecwal.com (TECWAL) iși vor asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

3. Utilizarea Site-ului

http://www.tecwal.com (TECWAL) acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în urmatoarele condiții:
Puteți descărca Conținutul, însa doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al http://www.tecwal.com (TECWAL);
Este interzis să folositi Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelator, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la raspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. http://www.tecwal.com (TECWAL) vă coopera cu oricare dintre autoritațile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecatorească prin care se cere sau se ordonă societății http://www.tecwal.com (TECWAL) să dezvaluie identitatea oricarei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informatie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului; și
Este interzis să utilizati Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

4. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin poșta electronica sau prin alta modalitate vor fi folosite în conformitate cu Notificare Privind Confidențialitatea (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicari sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

5. Lipsa garanțiilor

INTREG CONȚINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ȘI VĂ ESTE OFERIT "CA ATARE" FĂRĂ A SE OFERI NICI O GARANȚIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.

6. Exonerarea de Raspundere

UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE ÎN TOTALITATE PE CONTUL DUMNEAVOASTRĂ http://www.tecwal.com (TECWAL) ȘI SOCIETAȚILE SALE AFILIATE, FUNCȚIONĂRII, DIRECTORII, AGENȚII SAU ORICE ALTA PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RASPUNZATOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGĂTURA CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONȚINUTULUI SAU. http://www.tecwal.com (TECWAL) NU IȘI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE ȘI NU VA FI RASPUNZATOARE PENTRU NICI O DAUNĂ SAU VIRUȘI CARE AR PUTEA SA VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE, SAU DESCARCĂRII ORICARUI MATERIAL, INFORMAȚII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.

7. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât http://www.tecwal.com (TECWAL) Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. http://www.tecwal.com (TECWAL) nu controlează, și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, http://www.tecwal.com (TECWAL) isi declina în mod special orice raspundere daca aceste site-uri:
Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terte parti;
Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
Nu oferă o securitate adecvata;
Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
Sunt licențioase sau calomnioase.
De asemenea, http://www.tecwal.com (TECWAL) nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea http://www.tecwal.com(TECWAL)

8. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

http://www.tecwal.com (TECWAL) poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea vă trebui să vizitați această pagina a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștintă Condițiile de Utilizare actualizate.
Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de harțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilițății civile sau viola orice lege. Compania vă cooperă deplin cu orice autorităti care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordona Companiei să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord în asa fel încât Compania, ia alegerea să , să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să incetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeti orice copii facute după orice parte a conținutului sau. Nu veți considera Compania raspunzatoare pentru daunele, costurile, raspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru ințelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.
UTILIZAȚI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI COMPANIA, COMPANIA http://www.tecwal.com (TECWAL), NICI SUCURSALELE, AFILIAȚII, DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENȚII SAI SAU TERȚII IMPLICAȚI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONȚINUTULUI INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

9. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Romania. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricaror și tuturor disputelor ce vor aparea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și /sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și /sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.